1: Riasten rundt ca 40 km BLÅ LØYPE
Start og parkering ved Stugudal Kapell (infoskilt om ruta står her) eller Stuguvollmoen.
Følg FV 705 sørover til enden av Stugusjøen og oppover mot fjellet. Langsvola – det høyeste punktet har en nydelig utsikt, så legg gjerne inn en stopp her. Nå bærer det nedover, og like etter å ha passert kommunegrensa til Røros er det skiltet til høyre ned forbi en setervoll. Følg stien helt ned til elva og over brua.
Ta til venstre etter brua og følg stien og skilting for Riasten rundt. Etter å ha syklet i et vakkert kulturlandskap forbi gamle setervoller kommer man etter hvert inn på Riastveien – ta til høyre. Følg veien helt til FV 705 og sykle tilbake til utgangspunktet.
En flott sykkeltur i vakkert landskap der man i store deler av turen kan se Sylmassivet. Asfalt, grusvei og sti. Litt trilling ved brua i sørenden av Riasten.
Ruta er skiltet Riasten rundt.

2: Nesjø – Esand, På to hjul i Sylan hele ruta er ca 60 km BLÅ LØYPE
Start og parkering i Stuguvollmoen.
Følg grusvei østover mot Nesjøen og følg skilting; 2 Nesjø –Esand, På to hjul i Sylan. Sykle til Nesjø Båtutleie og ta båten Essand IV til Storerikvollen (Må bestilles minimum en dag i forveien! Se www.fjellguidentydal.no eller ring +47 923 51 551). Sykle til Sankåvika og videre langs Esandvegen til Ås i Tydal.
For å komme til utgangspunktet i Stugudal; følg FV 705. Det er mulig å sykle deler av denne ruta, eller hvorfor ikke legge inn en overnatting eller to underveis.
Ruta er skiltet 2.

3: Ås – Henfallet ca 10,5 km hver vei GRØNN LØYPE
Start ved Tydal Torg mellom Coop Marked Tydal og Tydal Bil-elektro AS (Best).
(Parkering på baksiden av Servicebygget (bank, frisør osv.).)
Følg gang- og sykkelvei østover langs FV 705 til 705-senteret der du tar til høyre. Ta til venstre i kryss før Tydalshallen og følg boligfeltet helt opp. Ta så til høyre og deretter første til venstre. Ved kryss i Neabyen; ta til høyre og etter å ha passert broen ta til nytt til høyre. Herfra er det ca. 8 km til Henfallet som er Trøndelags høyeste fossefall – 90 meter. Asfalt og grusvei.
Ruta er skiltet 3.

5: Ås – Aunemarka ca 23 km BLÅ LØYPE
Start ved Tydal Torg mellom Coop Marked Tydal og Tydal Bil-elektro AS (Best).
(Parkering på baksiden av Servicebygget (bank, frisør osv.).)
Sykle nordover langs FV 990 mot Østby. Følg asfaltert vei helt til grusvei, og fortsett innover Østbymarka, forbi Gammelvollsjøen og ta til høyre i neste veikryss. Ta deretter til venstre i neste kryss og følg skilting for rute 5. Man må gjennom to grinder på denne runden (husk å lukke grinda etter passering).
Etter å ha passert Sperredammen/Lødølja ta til venstre i neste kryss, og følg grusveien gjennom Aunemarka og ned til Aunet (NB! bom i veien før man kommer helt ned). Ta til venstre og følg FV 705 opp til utgangspunktet ved Tydal Torg.
Ruta er skiltet 5.
Her kan man forlenge runden ved å ta til høyre ved FV 705 på Aunet og sykle rute 6 – Gresslirunden før man sykler tilbake til utgangspunktet.

6: Græslirunden ca 11 km GRØNN LØYPE
Følg FV 705 vestover. Her sykler du etter hvert med Græslidammen på venstre side. I enden av dammen; ta av til venstre, sykle over dammen og så til venstre.
Følg sti/grusvei tilbake til Aunet til du kommer til FV 705.
Ruta er skiltet 6

I Tydal og Sylan

kan du overnatte på hotell, B&B, Hytter og Campingplass. I tillegg kan du benytte TT sine hytter 

Overnatting

Åpner siden om overnatting i Tydal og Sylan

Servering

Åpner siden om matprodusenter og servering i Tydal.

Matprodusenter

Åpner siden om matprodusenter i Tydal

TT-hytter

Åpner siden om hytter i Sylan på TT sine hjemmesider i ny fane.

I Tydal og Sylan

kan du velge i utallige opplevelser både sommer og vinter.
Åpne både Sommereventyret og Vinterdrømmen for å utforske alle mulighetene. God tur!

Sommer-
eventyret

Åpner siden "Sommereventyret i Tydal og Sylan

Vinter-
drømmen

Åpner siden "Vintereventyret i Tydal og Sylan"

Museer
Historie

Åpner siden "Opplevelser i Tydal og Sylan"

Kirker
i Tydal

Åpner siden "Opplevelser i Tydal og Sylan. Lirker.

Butikker og Service

I Tydal finner du mange ulike butikker og service-tilbud, både for bilen, magen, og deg selv.

I tillegg finner du her transport, parkering og hytter og hyttetomter

Dagligvare
i Tydal

Til siden Butikker og service i Tydal

For
bilen

Til siden Butikker og service i Tydal

Andre butikker
og service

Til siden Butikker og service i Tydal

Transport
i Tydal

Til siden Butikker og service i Tydal

Hytter og
hyttetomter

Til siden Butikker og service i Tydal

Her finner du

opplysninger om det å være turist i Sylan, diverse brosjyrer og kart, opplysninger om nasjonalpark og verneområder, samt offentlige bygg i Tydal

Turist
i Sylan

Åpner siden om natur og turisme i Tydal

Nasjonalpark
landskapsvern

Åpner siden om natur og turisme i Tydal

Brosjyrer
og kart

Åpner siden med kart og brosjyrer for Tydal og Sylan

Offentlige
bygg i Tydal

Åpner siden med offentlige bygg i Tydal

Tydal har mange byggeklare tomter, både til hytter og hus.

Alt du trenger til hus- eller hytte-drømmen er på plass i Tydal.

Informasjon

Bygg og entreprenører

Elektro og elektrikere

Andre
leverandører

Hytter og hyttetomter

Sidekart

Sidekart over hele portalen med interne og eksterne lenker

Bilde av siden "Sidekart#